Daňové přiznání 2023 - zpracujeme, odešleme.

 
 
Kancelář Český Těšín

Vedení účetnictví Dvořákova177/14, Český Těšín

 

 

 

 

Účetnictví

ucet.jpgTato služba zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování účetnictví, rekonstrukce, kontroly a ostatních služeb týkajících se účetnictví na základě dohody.

Doklady dodané k zpracování zatřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme! Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme také jako klasický tištěný papírový výstup.

 Zasíláme povinné elektrnické podání z datové schránky.


Stručný přehled agend účetnictví:

 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy, valutové pokladny
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného majetku
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností , zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení EU, režim přenesení daňové povinnosti - zpracování i odeslání
 • kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k dani silniční
 • fakturace, fakturace v cizích měnách
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností , zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení EU, zpracování výkazů INTRASTAT
 • hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
 • zpracování účetní závěrky
 • odesílání přiznání, hlášení, přehledů v datových zprávách z datové schránky
 • zpracování a odeslání kontrolního hlášení pro plátce DPH (od 1.1.2016)
 • elektronické zasílání výstupů pro úřady datovou schránkou i portálem daňové zpravy

 

 

 

  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz