Daňové přiznání 2021 - zpracujeme, odešleme.

 
 
Kancelář Český Těšín

Vedení účetnictví Dvořákova177/14, Český Těšín

 

 

 

 

Kancelář Otrokovice

Vedení účetnictví pobočka Náměstí 3. května 17

Otrokovice

(kancelářske prostory

"NA ŠKOLE)

 

 

Účetnictví

ucet.jpgTato služba zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování účetnictví, rekonstrukce, kontroly a ostatních služeb týkajících se účetnictví na základě dohody.

Doklady dodané k zpracování zatřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme! Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme také jako klasický tištěný papírový výstup.

 Zasíláme povinné elektrnické podání z datové schránky.


Stručný přehled agend účetnictví:

 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy, valutové pokladny
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného majetku
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností , zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení EU, režim přenesení daňové povinnosti - zpracování i odeslání
 • kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k dani silniční
 • fakturace, fakturace v cizích měnách
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností , zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení EU, zpracování výkazů INTRASTAT
 • hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
 • zpracování účetní závěrky
 • odesílání přiznání, hlášení, přehledů v datových zprávách z datové schránky
 • zpracování a odeslání kontrolního hlášení pro plátce DPH (od 1.1.2016)
 • elektronické zasílání výstupů pro úřady datovou schránkou i portálem daňové zpravy

 

 

 

  © 2022 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz