Daňové přiznání 2023 - zpracujeme, odešleme.

 
 

Daňová evidence

Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování rekonstrukce, kontroly daňové evidence a ostatních služeb na základě dohody.

Doklady dodané k zpracování zatřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme! Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme také jako klasický tištěný papírový výstup. Pro firmy bez elektronického podpisu nebo datové schránky  zasíláme povinné elektrnické podání bez nutnosti registrace Vaši firmy.


Stručný přehled agend daňové evidence:

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení pokladny, valutové pokladny
 • vedení knihy investičního majetku a drobného majetku
 • kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování cestovních příkazů
 • fakturace, fakturace v cizích měnách
 • kompletní zpracování DPH a záznamních povinností, zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení do EU, režim přenesení daňové povinnosti - zpracování i odeslání
 • hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
 • zpracování účetní závěrky, výstupů.
 • odesílání přiznání, hlášení, přehledů v datových zprávách bez nutnosti zřízení elektronického podpisu nebo datové schránky Vaši firmy
 • zpracování a odeslání kontrolního hlášení pro plátce DPH (od 1.1.2016)

 

 

  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz